Algemene voorwaarden

 

ALGEMEEN
Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Fantasia, Stationsstraat 14C, 3150 Haacht, ondernemingsnummer 0768420637. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.


BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Koop nu”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.


AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Niettegenstaande onze modelcontracten zorgvuldig door ons geredigeerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft modelcontract niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze modelcontracten.


VERZAKINGSRECHT
Art. 4
Uit de aard van de verkochte modelcontracten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig
art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht.
Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.


BETALING

Art. 5
Betaling gebeurt steeds elektronisch via overschrijving, Paypal, Bancontact, Applepay of Creditcard. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.


UITVOERING
Art. 6
De bestelling in kwestie wordt vrijwel meteen verwerkt bij directe betalingen. Bij betaling met overschrijving wordt de bestelling verwerkt bij ontvangst van het openstaande bedrag. Verzending gebeurd met Bpost en zal binnen de 5 werkdagen geleverd worden op het aangegeven afleveradres.

Indien gekozen werd voor levering in een afhaalpunt en deze werd niet tijdig afgehaald zal bij de terugbetaling verzending aangerekend worden. Idem indien de bestelling opnieuw dient verzonden te worden (in samenspraak) zal er opnieuw verzending verrekend worden.


GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Leuven bevoegd.


BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.